Оставаме с нашите партньори в контекста на Covid-19!

Уважаеми партньори,

Защитата на здравето и безопасността на служителите, клиентите и партньорите е наш основен приоритет, особено в този труден момент.

Внимателно наблюдаваме ситуацията, създадена от разпространението на коронавирус. Погрижихме всички предпазни мерки за нашия екип да бъдат приложени бързо. 

Взехме мерки за защита и превенция, както за персонала, който работи в склада, така и за колегите в офисите. Ето за които въведох системата на работа от вкъщи, докато ситуацията не се подобри.

Ние осъзнаваме, че разпространението на COVID-19 ви тревожи. Ето за което искаме да Ви уверим, че сме се интегрирали и ще продължим да прилагаме всички необходими мерки. Всичко за да обработим всяка заявка, получена от Вас, с пълна сигурност и бързина.

Оставаме с нашите партньори в контекста на Covid-19

IT Genetics продължава да работи при нормални условия и при пълна безопасност. Така запасите от оборудване и консумативи постоянно се подновяват, поръчките са готови и доставени навреме. Така и нашите консултанти остават на ваше разположение от понеделник до петък, между 9.00 и 17.30. Все още можете да правите и да получите поръчки в условия за безопасност, на www.itgstore.bg просто и бързо.

Успоредно с това ние въведохме нови процедури за постоянна дезинфекция. В нашите работни точки и транспортни машини, при които, всички контактни повърхности са дезинфекцирани. Всички колеги в екипа на IT Genetics редовно се информират за прилаганите мерки и законовите разпоредби. Така че те да бъдат отговорни за спазването на хигиенните правила и социалната дистанция. 

За ваша защита и хората около вас горещо препоръчваме да следвате съветите на специалисти и органи. Правилно се информирайте само от официални източници:
уебсайта Министерство на здравеопазванетоСветовна здравна организацияпорталът на български език посветен на отговора на Европейската комисия на COVID-19.

Уверяваме Ви, че внимателно наблюдаваме развитието на ситуацията, генерирана от коронавирусната епидемия.
Ето за което интегрираме всички официални инструкции в нашите работни процедури. И ние оставаме с нашите партньори в този труден момент .

Благодарим Ви, че сте с нас и Ви пожелаваме много здраве.
Грижете се за себе си и вашите близки!

Stefan AXINTE, 
CEO IT Genetics

Най-новите статии

Youtube

Казуси