ZEBRA OneCare.
ВАШАТА ГАРАНЦИЯ ЗА
УСПЕШЕН / НОВАТОР / СИГУРЕН : БИЗНЕС

Погрижете се за вашия бизнес със zebra onecare и избегнете неочакваните разходи

Zebra OneCare е разширена гаранция за серия оборудване, произведено от Zebra (мобилни терминали, принтери, RFID четци), която идва с безброй предимства за вашия бизнес. 

Със Zebra OneCare имате гаранция, че всичко във вашата компания работи гладко и че поддържате бизнес ефективността на максимални нива! Никоя фирма не може да си позволи лукса да прекъсва дейността си поради технически дефекти в употребяваното оборудване, особено когато конкуренцията на пазара е толкова висока, а клиентите искат да получават поръчките си навреме

Когато имате разширената гаранция Zebra OneCare ...

Когато НЯМАТЕ удължена гаранция на Zebra OneCare ...

Включени видове гаранции и предимства

Грижете се за бизнеса си и се уверете, че можете да извършвате дейността си без прекъсване, независимо от настъпилите непредвидени събития.

ВКЛЮЧЕНИ ПОЛЗИ

Гаранция
СТАНДАРТ

OneCare
ОСНОВЕН

OneCare
ИЗБЕРЕТЕ

Гаранционен срок

12 месеца

3 или 5 години

3 или 5 години

Удължаване на продължителността

Производствени дефекти

Случайно унищожаване или износване на оборудване (с изключение на аксесоарите)

Време за ремонт (изчислено от момента на пристигането на оборудването в сервиза на Zebra)

15 работни
дни

3 работни
дни

1 работни
дни

Смяна на притискаща ролка и печатаща глава (консумативи), в случай на принтери, само за пълната гаранция*
* при определени условия, които ще бъдат установени след оценка на специалистите на Zebra

Дефектните продукти не трябва да се представят в оригиналната им опаковка

Специализирана техническа поддръжка, предлагана от IT Genetics, от понеделник до петък, в работно време

Специализирана техническа поддръжка, предлагана на английски език от Zebra, от понеделник до петък, в работно време

Специализирана техническа поддръжка, предлагана 24 часа/7 дни на английски език от Zebra

Достъп до онлайн портала на Zebra, за да проверите състоянието на ремонта и да намерите оборудването

Актуализиране на операционната система при оборудване с операционна система Android; актуализации за сигурност чрез LifeGuard Android

Достъп до контролния панел VisibilityIQ OneCare – предоставя облачен преглед на ремонти, техническа поддръжка, договори, отчети на LifeGuard и други

Никога не е късно да удължите живота на основно оборудване за вашия бизнес!

ZEBRA ONECARE TSS

Ако не се нуждаете от такава комплексна защита, можете да изберете само техническа и софтуерна поддръжка.

1

Поддръжка, осигурена от специализиран консултант на Zebra, от понеделник до петък, в работно време

2

Достъп до специално приложение, включително отчети на LifeGuard, за да сте сигурни, че софтуерът, който използвате, е актуален

3

Денонощен достъп до онлайн библиотеката на Zebra за полезни материали и новини

Zebra OneCare SV

Тази гаранция за принтери и мобилно оборудване покрива част от общите разходи за ремонт:

1

Поддръжка, осигурена от специализиран консултант на Zebra, от понеделник до петък, в работно време

2

Ремонт в рамките на максимум 5 работни дни от момента на пристигането на оборудването в сервиза на Зебра, без да включва времето за транспорт

3

Достъп до онлайн портала за RMA

Разкажете ни повече за вашия бизнес!