Новият сайт за Националната агенция за приходите (НАП)

Министерството съобщи, че новият сайт за Националната агенция за приходите (НАП) е достъпен. Преструктурирането на сайта на НАП е съвместен проект между НАП и Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), тъй като порталът използва ДАЕУ инфраструктура и софтуер.

Какво съобщи Националната агенция за приходите ?

„Новият сайт е основно преработен, отчитайки потребителските нужди и предпочитания, заедно с напълно нов визуален дизайн“, коментират от приходната агенция. Мнения, впечатления и препоръки от сътрудничеството с потребителите на сайта могат да се изпращат на имейл prd@nra.bg.

Потребителите ще имат много по-опростен и логично структуриран достъп до различните дейности в живота.

Вижте как да използвате новият портал на НАП!

новия сайт НАП

Какво очакваме в бъдеще от новия сайт на НАП?

Това е само част от цялостната оптимизация.
През юли 2021 г. ще бъде въведен изцяло новият портал за електронни услуги на Националната Агенция за Приходите (НАП).

Кой пое инициативата за проекта ?

Сайтът се актуализира по ОП „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 2,5 милиона лева, от които почти 2,2 милиона лева са европейски средства и 386,5 хиляди лева са национално финансиране. В момента почти 90 процента от комуникациите по Националната агенция за приходите се извършват по електронен път. Пример за това е подаването на данъчни декларации, което може да се направи чрез портала за електронни услуги на НАП.

Какви други новини имаме от НАП ?

От НАП информират, че достъпът до е-услугите предварителна регистрация за специалните режими „извън Съюза“, „в Съюза“ и „Внос“ съгласно новите регламенти на ЗДДС ще е активен от 1-ви април.

През 2021 г. гражданите разполагат с време до 5 май, за да си отчетат доходите и данъците пред Националната агенция по приходите (НАП).

Важен момент е, че за да се подаде предварително попълнена данъчна декларация, данъкоплатецът трябва да има валиден електронен подпис или персонален идентификационен код. С тях може не само да се подават декларации, но и да се използват други е-услуги на НАП.

Най-новите статии

Youtube

Казуси